Verbinding

Ruimte voor sport ontwikkelt voor gemeenten en haar inwoners een sportnetwerk. Wat we zien is dat er in gemeenten heel veel, hartstikke goede sportlocaties en -accommodaties zijn.

Tegelijkertijd mist de structuur en verbinding. Maar belangrijker nog: juist het bewegen en sporten tijdens alledaagse bezigheden is voor veel doelgroepen veel belangrijker. De dertiger vindt zijn weg wel. Maar komt de junior wel aan de 30 minuten beweging per dag, op eigen benen in een veilige omgeving?

Of de senior? Is die nog in staat de wandeling naar de supermarkt te maken en zijn er voldoende rustmomenten beschikbaar om een frisse neus te halen?

Vanuit deze vragen heeft Ruimte voor Sport het ruimtelijk sportnetwerk ontwikkeld. De ketting die sportpareltjes en hotspots bereikbaar maakt.

 

Sportnetwerk of beweegweb

De realisatie van een netwerk geeft een extra dimensie aan het bewegen in de buitenruimte. Sterker nog, het gaat eenzaamheid tegen en bevordert de gezondheid. Wat ik zie is dat er veel in sportlocaties is geïnvesteerd de afgelopen jaren. De verbinding tussen relevante locaties en in de dagelijkse beweegruimte van mensen kan nog verbeterd worden. Ook zien we de trend dat steeds meer mensen de openbare ruimte als sportaccommodatie gebruiken. Hier kunnen en moeten we op inspelen.

Door een goede inrichting van de openbare ruimte worden mensen verleid om in beweging te komen. Door het tot stand brengen van een sportnetwerk of beweegweb.

Als een senior weet dat er halverwege het loopje naar de supermarkt een bankje staat om op adem te komen en dat de verlichting goed geregeld is, zal hij of zij ook kiezen om de benenwagen te nemen in plaats van de buurtbus of taxi.

Wanneer de ouder weet dat de wandelroute naar de basisschool veilig, groen en overzichtelijk is zullen de kinderen eerder zelf naar school mogen lopen. Om te bewegen, spelen en te leren.