Voor de Vereniging Sport en Gemeenten hebben we samen met Urban Dynamics de Handreiking Sport, bewegen en de omgevingswet geschreven.

 

Voor de gemeente Logo Gemeente Katwijk hebben we met en voor de jeugd de behoeftebepaling uitgevoerd voor een nieuwe sport- en speelplek in Katwijk.

20170707_083138                

 

Sporten en bewegen, hoe integreer je dit in de nieuwe omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen? Hoe kun je concepten als de Gezonde Stad, Bewegende Stad en het thema gezondheid goed betrekken bij de invoering van de omgevingswet en de daarbij horende nieuwe omgevingsvisies en -plannen?

 

Hierover hebben we op het  Congres Invoering Omgevingswet; hoe dan?! een presentatie gegeven: de Olympische gedachte van de Omgevingswet.